WELCOME TO EBOOK FREE
GUIDE TO DIET

FREE HOSTING FREE DOMAINS
SHARE BLOG TIPS
OIL GAS JOBS


Diet Guidelines


 
Content
Home
General
Grammar
Toefl
Guestbook
Ielts
Toeic
GMAT
GRE
SAT
University Exams
Vocabulary
Contact us
Newsletter
Blog
Free Download
CE
Forum
Friend Link
CE Free Ebooks
Idioms | Sayings
SHARE BLOG TIPS
 

Women Online
eXTReMe Tracker

Your IP
users online

PageRank
Free Web Hosting with Website Builder
Fat Burning and Weight Loss Guide

GMAT


 


GMAT là viết tắt của Graduate Management Admission Test, là kỳ thi bắt buộc đối với các thí sinh dự định học các ngành quản trị kinh doanh. GMAT là bài thi để đánh giá kỹ năng tự nhiên tổng quát (aptitude test) của mỗi thí sinh. Lệ phí dự thi hiện nay là 250 USD, áp dụng cho tất cả các nước và khu vực.


Bài thi GMAT bao gồm 3 phần: phần viết bài luận (AWA - Analytical Writing Assessment, bao gồm 2 bài luận, mỗi bài 30 phút) và hai phần chọn phương án đúng (bao gồm một bài quantitative test và một bài verbal test). Cấu trúc và thời lượng của mỗi phần như sau:

Test section

Number of questions

Time

Analytical Writing Assessment

 

 

                    Analysis of an Issue

1 topic

30 min

                    Analysis of an Argument

1 topic

30 min

Quantitative Section

37 questions

75 min

                     Problem solving

 

 

                     Data sufficiency

 

 

Verbal Section

41 questions

75 min

                     Reading Comprehension

 

 

                     Critical reasoning

 

 

                     Sentence Correction

 

 

Về cách thức chấm điểm mỗi phần và tổng điểm của bài thi, bạn có thể xem tại mục "Using GMAT Scores" trong cuốn GMAT Guide của GMAC, tổ chức quản lý và thực hiện các kỳ thi GMAT trên toàn thế giới.


Today, there have been 219453 visitors (488643 hits) on this page!
 


Unique Wedding

MAKE DREAM HOME
Civil Engineer
CIVIL ENGINEER FORUM

Engineer Blog OIL & GAS JOBS Dog Training
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
CIVIL ENGINEER